องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 22 ม.ค. 2562 ]
2 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง รายงานการร [ 20 ต.ค. 2560 ]
4 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]
5 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 พ.ย. 542 ]
6 ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
7 หนังสือส่ง ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
8 งบทดลอง 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
9 รายงานรายรับ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
10 รายงานรายจ่าย 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
 
หน้า 1|2