วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาแบ็กโฮเปิดทางน้ำเหมืองไส้ไก่บ้านนา หมู่ที่ ๗ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กบ่อพักของท่อระบายน้ำ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๘ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ ๖๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง