วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม 2564 สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาฯลฯ จำนวน 36 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของงานแผนที่ภาษีกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง