วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิด/ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ปีงบปประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังทั้ง 6 โรงเรียน ช่วงเปิด/ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสนามและสถานที่แข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา