วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปจำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง