วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างดำเนินการนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 เลขเครื่องยนต์ 4JJ1PD6179 หมายเลขตัวรถ MP1TFS85JGT001324 เลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปจำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง