วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลที่มอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมเล่นเกมทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 เลขเครื่องยนต์ 4JK1MD1449 หมายเลขตัวถัง MP1TFR86H6T123871 เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 เลขเครื่องยนต์ 4JK1MD1449 หมายเลขตัวถัง MP1TFR86H6T123871 เลขครุภัณฑ์ 011-49-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง