องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 55 คน
เดือนนี้ 219 คน
ปีนี้ 1850 คน
ทั้งหมด 1850 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (25.05.2016)
  อบต.กำปัง ร่วมโครงการอำเภอโนนไทยยิ้มเคลื่อนที่
       วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อบต.กำปังร่วมโครงการอำเภอโนนไทยยิ้มเคลื่อนที่ ณ จุดบริการศาลาวัดบ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลกำปังและหมู่บ้านใกล้เคีย...
 
  อบต.กำปัง ร่วมโครงการอำเภอโนนไทยยิ้มเคลื่อนที่
  อบต.กำปัง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  อบต.กำปัง ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาร...
  โครงการขุดลอกลำห้วยลำเชิงไกร ตำบลกำปัง เพื่อเก็บ...
  นายกมีชัย เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงา...
  นายมีชัย จงสันเทียะ นายก อบต.กำปัง ได้รับรางวัลนัก...
  โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ อบต.กำปัง อาทิตย์ล...
  โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ตำบลกำปัง สนับสนุนโดยอ...
  นายอำเภอโนนไทย ร่วมกับ นายก อบต.กำปัง กำนัน ผู้ใหญ...
  นายก อบต.กำปัง ร่วมกับนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหว...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
อยู่อย่างพอเพียง
ครองแผ่นดินโดยธรรม
ในหลวงของแผ่นดิน
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.