องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง
       ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ
2562
 
หลักการและเหตุผล      ...
 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบล...
  ประชาสัมพันธิ์
  อบต.กำปัง อบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใ...
  อบต.กำปัง อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่นักเรียนโ...
  ซักซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย อบต.กำปัง
  อบต.กำปัง ร่วมโครงการอำเภอโนนไทยยิ้มเคลื่อนที่
  อบต.กำปัง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สายด่วน (Call Center) 0-4497-4224
  อบต.กำปัง ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาร...
  โครงการขุดลอกลำห้วยลำเชิงไกร ตำบลกำปัง เพื่อเก็บ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กำปัง
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
อยู่อย่างพอเพียง
ครองแผ่นดินโดยธรรม
[ ดูทั้งหมด ]