องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


อบต.กำปัง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


อบต.กำปัง ร่วมกับ ศป.ปส.อ.โนนไทย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อค้นหาผู้เสพและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม ลดปัญหาพื้นที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงอย่างต่อเนื่องลงให้ได้ และสร้างหมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนในพื้นที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีและปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากสังคมไทย ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศาลาประชมคมบ้านตะกรุด หมู่ที่ 11  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลกำปัง เข้าร่วม จำนวน 145 คน


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90