องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 3 มิ.ย. 2561 ]
2 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2560 ]
3 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 3 ต.ค. 2560 ]
4 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเล [ 2 ก.พ. 2560 ]
5 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ห [ 2 ก.พ. 2560 ]
6 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจของ อบต.กำ [ 2 ก.พ. 2560 ]
7 ธรรมาภิบาลในการทำงาน [ 3 ม.ค. 2559 ]
8 ดัชนีรายการตู้เก็บเอกสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสา [ 26 ม.ค. 2554 ]
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตำบลก [ 12 ม.ค. 2554 ]
10 ขั้นตอนการขอข้อมูล [ 12 ม.ค. 2554 ]
 
หน้า 1|2