องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศรายช

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดแนบท้าย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2559