องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศใช้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2559