องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลางเรื่

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
3. จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560