องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2560