องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างการขุดลอก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกคลองจอก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการขุดลอกห้วยน้อย (คลองเสว) บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาตามเอกสารแนบท้าย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2563