องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร [ 15 ก.ค. 2563 ]
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]
6 แผนการตรวจสอบประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]
7 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ [ 1 เม.ย. 2560 ]
8 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ [ 1 มี.ค. 2560 ]
9 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง [ 1 มี.ค. 2560 ]
10 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ [ 1 มี.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2