องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 วิธีเอาตัวรอดจาก "วาตภัย" [ 19 พ.ค. 2560 ]
2 "แผ่นดินไหว" หลบยังไง ให้ปลอดภัย [ 19 พ.ค. 2560 ]
3 การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กำปัง [ 10 มี.ค. 2560 ]
4 หลักง่ายๆ "ในการป้องกันอัคคีภัย " 5 ประการ [ 10 มี.ค. 2560 ]
5 วิธีเอาตัวรอดจาก "อุทกภัย" [ 16 ม.ค. 2560 ]
6 รู้จักวิธีใช้ ปลอดภัยทุกที่ ก่อนใช้ก๊าซดูให้ดี ทุก [ 10 ต.ค. 2559 ]
7 ซักซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย อบต.กำปัง [ 10 ต.ค. 2559 ]
8 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย [ 10 ต.ค. 2559 ]