องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559-2563 บทที่ 1-บทที่ 4 [ 2 ก.ค. 2558 ]
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559-2563 บทที่ 5 [ 2 ก.ค. 2558 ]
3 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559-2563 [ 2 ก.ค. 2558 ]