องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
แผนดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]
2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]
3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]
4 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 11 ธ.ค. 2560 ]
5 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]
7 ส่วนที่ 1 [ 28 เม.ย. 2553 ]
8 ส่วนที่ 2 [ 28 เม.ย. 2553 ]
9 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]
10 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]
 
หน้า 1|2