องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
23 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร/โทรสาร  044974224.
E- mail: admin@kampang.go.th

Web Site : WWW.KAMPANG.GO.TH