องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 3 พ.ค. 2565 ]139
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื [ 27 เม.ย. 2565 ]108
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือ [ 31 มี.ค. 2565 ]169
4 นายกละออ โก้สันเทียะ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]129
5 สส.ทวิรัฐ.รัตนเศรษฐ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]114
6 การบริจาคและช่วยเหลือในการปิดหมู่บ้านบ้านซาด ม.1 [ 27 ก.พ. 2565 ]96
7 โครงการเสริมสรา้งความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข [ 24 ก.พ. 2565 ]96
8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ [ 22 ก.พ. 2565 ]111
9 การสำรวจพื้นที่บึงขี้นาค เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [ 21 ก.พ. 2565 ]85
10 แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ [ 10 ก.พ. 2565 ]88
11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยคว [ 24 ธ.ค. 2564 ]126
12 สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล [ 1 พ.ย. 2564 ]124
13 รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตองค์การบริห [ 5 ต.ค. 2564 ]55
14 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการและแนวทางในการ [ 4 ต.ค. 2564 ]67
15 แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ [ 4 ต.ค. 2564 ]69
16 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง [ 18 ส.ค. 2564 ]71
17 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ [ 27 ก.ค. 2564 ]68
18 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]66
19 กิจกรรมส่งเสริมควาปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก [ 10 มิ.ย. 2564 ]69
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]142
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19