องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 406 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ค. 2566 ]2
2 การตรวจสอบการบริหารจัดการขยะเปียก [ 9 มี.ค. 2566 ]31
3 การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 8 มี.ค. 2566 ]9
4 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2566 ]11
5 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [ 3 มี.ค. 2566 ]12
6 การพ่นหมอกควัน (ครั้งที่1) บ้านจาน  หมู่4 [ 2 มี.ค. 2566 ]10
7 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงเช้า ณ โรงเรียนบ้านจาน [ 1 มี.ค. 2566 ]10
8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]3
9 ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]2
10 ติดป้ายโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียฯ [ 28 ก.พ. 2566 ]18
11 โครงการ​เสริมสร้าง​ความรู้​และวินัยจราจร​ [ 21 ก.พ. 2566 ]7
12 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขอาการบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2566 ]16
13 ตัดต้นไม้​  กิ่งไม้​  ติดสายส่งไฟฟ้า​ ม.5  บ้านหนองแวง​ [ 1 ก.พ. 2566 ]18
14 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]2
15 คู่มือปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]2
16 คณะกรรมการสอบตรวจข้อเท็จจริง กรณีเผาถ่าน [ 31 ม.ค. 2566 ]30
17 คณะกรรมการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากคอกวัว [ 10 ม.ค. 2566 ]20
18 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 6 ม.ค. 2566 ]5
19 การสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและฝังถังขยะเปียกให้กับทั้ง 6 โรงเรียน [ 5 ม.ค. 2566 ]11
20 การจัดการขยะอินทรีย์ [ 5 ม.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21