องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 435 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.กำปัง ประจำปี 66 [ 13 ก.ค. 2566 ]51
2 รายงานผลการบันทึกข้อมูลประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำปี [ 7 ก.ค. 2566 ]32
3 ประกาศรายชื่อผู้มือสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของอบต.กำปัง ประจำปี 66 [ 5 ก.ค. 2566 ]48
4 🌅ตรวจติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน 🌅 [ 21 มิ.ย. 2566 ]47
5 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กำปัง ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]56
6 โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ค. 2566 ]50
7 การตรวจสอบการบริหารจัดการขยะเปียก [ 9 มี.ค. 2566 ]72
8 การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 8 มี.ค. 2566 ]48
9 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2566 ]56
10 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [ 3 มี.ค. 2566 ]51
11 การพ่นหมอกควัน (ครั้งที่1) บ้านจาน  หมู่4 [ 2 มี.ค. 2566 ]51
12 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงเช้า ณ โรงเรียนบ้านจาน [ 1 มี.ค. 2566 ]50
13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]39
14 ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 มี.ค. 2566 ]41
15 ติดป้ายโครงการอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียฯ [ 28 ก.พ. 2566 ]57
16 โครงการ​เสริมสร้าง​ความรู้​และวินัยจราจร​ [ 21 ก.พ. 2566 ]49
17 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขอาการบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2566 ]57
18 ตัดต้นไม้​  กิ่งไม้​  ติดสายส่งไฟฟ้า​ ม.5  บ้านหนองแวง​ [ 1 ก.พ. 2566 ]56
19 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]48
20 คู่มือปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22