องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 384 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 30 พ.ย. 2565 ]32
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ [ 25 พ.ย. 2565 ]24
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น [ 2 พ.ย. 2565 ]30
4 สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล [ 25 ส.ค. 2565 ]43
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 3 พ.ค. 2565 ]245
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลื [ 27 เม.ย. 2565 ]168
7 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือ [ 31 มี.ค. 2565 ]254
8 นายกละออ โก้สันเทียะ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]236
9 สส.ทวิรัฐ.รัตนเศรษฐ มอบถุงยังชีพ [ 15 มี.ค. 2565 ]168
10 การบริจาคและช่วยเหลือในการปิดหมู่บ้านบ้านซาด ม.1 [ 27 ก.พ. 2565 ]130
11 โครงการเสริมสรา้งความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข [ 24 ก.พ. 2565 ]159
12 โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ [ 22 ก.พ. 2565 ]196
13 การสำรวจพื้นที่บึงขี้นาค เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม [ 21 ก.พ. 2565 ]120
14 แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ [ 10 ก.พ. 2565 ]120
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยคว [ 24 ธ.ค. 2564 ]164
16 สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล [ 1 พ.ย. 2564 ]160
17 รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา ในเขตองค์การบริห [ 5 ต.ค. 2564 ]90
18 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการและแนวทางในการ [ 4 ต.ค. 2564 ]102
19 แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ [ 4 ต.ค. 2564 ]103
20 กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง [ 18 ส.ค. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20