องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงบ้านกำปัง
สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 บ้านกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายสาย น้อยศรี
โทร :(01) 997-3904
e-mail :
 
 

กลุ่มสตรีบ้านนาหมู่ที่ 7
สถานที่ตั้ง : อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านนา 16 หมู่ 7 บ้านนา ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางประจวบ โอนสันเทียะ
โทร :044 232604 , 09 9462634
e-mail :

** ข้อมูลจากไทยตำบลดอทคอม