องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 เม.ย. 2566 ]4
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่ [ 14 มี.ค. 2566 ]11
3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลัหเกณ [ 24 มี.ค. 2565 ]121
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 23 มี.ค. 2565 ]102
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 1 มี.ค. 2565 ]114
6 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 17 พ.ย. 2564 ]108
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่ [ 6 ต.ค. 2564 ]104
8 คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]118
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]164
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]163
11 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน [ 3 พ.ย. 2563 ]198
12 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ [ 3 พ.ย. 2563 ]158
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก [ 3 พ.ย. 2563 ]162
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 15 ต.ค. 2563 ]176
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 9 ต.ค. 2563 ]213
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 13 เม.ย. 2563 ]174
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 8 ต.ค. 2562 ]179
18 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน [ 22 ก.ค. 2562 ]171
19 ประกาศการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 22 ก.ค. 2562 ]167
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ [ 1 ก.ค. 2562 ]173
 
หน้า 1|2