องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลัหเกณ [ 24 มี.ค. 2565 ]113
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 23 มี.ค. 2565 ]96
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 1 มี.ค. 2565 ]105
4 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 17 พ.ย. 2564 ]99
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่ [ 6 ต.ค. 2564 ]100
6 คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]112
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]160
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]157
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน [ 3 พ.ย. 2563 ]187
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ [ 3 พ.ย. 2563 ]152
11 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก [ 3 พ.ย. 2563 ]157
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 15 ต.ค. 2563 ]171
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 9 ต.ค. 2563 ]199
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 13 เม.ย. 2563 ]169
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 8 ต.ค. 2562 ]174
16 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน [ 22 ก.ค. 2562 ]166
17 ประกาศการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 22 ก.ค. 2562 ]161
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ [ 1 ก.ค. 2562 ]167
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 22 เม.ย. 2562 ]167
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 11 ต.ค. 2561 ]167
 
หน้า 1|2