องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลัหเกณ [ 24 มี.ค. 2565 ]76
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 23 มี.ค. 2565 ]68
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 1 มี.ค. 2565 ]73
4 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 17 พ.ย. 2564 ]71
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่ [ 6 ต.ค. 2564 ]70
6 คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]79
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]131
8 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]128
9 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน [ 3 พ.ย. 2563 ]135
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ [ 3 พ.ย. 2563 ]122
11 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก [ 3 พ.ย. 2563 ]127
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 15 ต.ค. 2563 ]140
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 9 ต.ค. 2563 ]143
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 13 เม.ย. 2563 ]137
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 8 ต.ค. 2562 ]141
16 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน [ 22 ก.ค. 2562 ]134
17 ประกาศการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตาแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 22 ก.ค. 2562 ]127
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ [ 1 ก.ค. 2562 ]134
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 22 เม.ย. 2562 ]135
20 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 11 ต.ค. 2561 ]135
 
หน้า 1|2