องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 เม.ย. 2566 ]24
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่ [ 14 มี.ค. 2566 ]31
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 14 มี.ค. 2566 ]17
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) [ 14 มี.ค. 2566 ]16
5 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลัหเกณ [ 24 มี.ค. 2565 ]138
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 23 มี.ค. 2565 ]122
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 1 มี.ค. 2565 ]135
8 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 17 พ.ย. 2564 ]130
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่ [ 6 ต.ค. 2564 ]123
10 คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]136
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]182
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]181
13 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน [ 3 พ.ย. 2563 ]218
14 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ [ 3 พ.ย. 2563 ]174
15 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก [ 3 พ.ย. 2563 ]181
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 15 ต.ค. 2563 ]195
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 9 ต.ค. 2563 ]233
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 13 เม.ย. 2563 ]190
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั [ 8 ต.ค. 2562 ]197
20 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน [ 22 ก.ค. 2562 ]189
 
หน้า 1|2