องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 25 เม.ย. 2567 ]13
2 โครงการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของหน่วยงาน [ 25 เม.ย. 2567 ]17
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 25 เม.ย. 2567 ]23
4 คำสั่ง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2566 ]82
5 กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 30 มี.ค. 2566 ]64
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง การประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]65