องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
วันอังคารที่  ๑๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง


    เอกสารประกอบ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ