องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการประชุม


ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕
วันอังคารที่  ๑๘  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง


    เอกสารประกอบ

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ