องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบ้ญญัติงบประมาณ 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบ้ญญัติงบประมาณ 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ