องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตปร

    รายละเอียดข่าว

1.รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตปร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ