องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ

    รายละเอียดข่าว

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

• นายกละออ โก้สันเทียะ

"ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"

- ณ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา(อตก)

- ศึกษาดูงานการปลูกพริกอินทรีย์

โดยวิทยากร นายมานะ เซียงสันเทียะ

ได้รับความรู้มากมายตั้งแต่การเตรียมแปลง,การปลูก,การดูแล,การตลาด ครบวงจร

#ขอขอบคุณท่าน

• อาจารย์ มานะ เซียงสันเทียะ วิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้มีประโยชน์มากๆ ทางนายก ละออ หวังว่าพี่น้องในชุมชนจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคะขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะ🙏

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง    เอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ