องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ