องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ