องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 65    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ