องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ