องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประชาสัมพั

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประชาสัมพั
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ