องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ