องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ