องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนจัดหาพัสดุ2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2557

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนจัดหาพัสดุ2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ