องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗     เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ