องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน ฯ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน ฯ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ