องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

         ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง นำโดย นางละออ โก้สันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ร่วมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

        ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันท้องถิ่นไทย และนายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย เข้าร่วมพิธีในวันท้องถิ่นไทย    เอกสารประกอบ

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ