องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ