องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  2567

    รายละเอียดข่าว

       วันที่  3  เมษายน  2567  นางละออ  โก้สันเทียะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  2567 ณ วัดบ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา      

      สำนักปลัด ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ    เอกสารประกอบ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี  2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ