องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

    รายละเอียดข่าว

ในวันที่ 3 เมษายน 2567 นางละออ โก้สันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนันปัญญา วนสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.กำปัง ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม กิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดบ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย    เอกสารประกอบ

กิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ