องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกำปัง

    รายละเอียดข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง นำโดย นางละออ โก้สันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดฯ รองปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุภายในตำบลกำปัง เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารและสมาชิกฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกัน สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัยและเพื่อรักษาวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง    เอกสารประกอบ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกำปัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ