องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว

ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง นำโดย นางละออ โก้สันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันให้กับสัตว์จรจัดในพื้นที่ตำบลกำปัง

ทั้งนี้ อบต.กำปัง ขอขอบพระคุณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเสร็จสิ้นไปด้วยดี    เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ