องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานคำร้องขอรับบริการเกี่ยวกับตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานคำร้องขอรับบริการเกี่ยวกับตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้

ตามคำร้องผ่านระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดยทางนายคะนอง เกรงสำโรง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ตำบล    กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ผ่านระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)โดยขอคำร้องขอรับบริการเกี่ยวกับตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้ เนื่องจากกิ่งไม้ได้พาดพานสายไฟ และมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน เกรงว่าจะได้รับความเสียหายจากกิ่งไม้ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือโดยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง และร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ทำการตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้ บริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้แจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้ว

 

     เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานคำร้องขอรับบริการเกี่ยวกับตัด จัดเก็บกิ่งต้นไม้
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ