องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป

    รายละเอียดข่าว

แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ

แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ