องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  จึงรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  รวมจำนวน  5  ราย  พร้อมนี้ได้แนบแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ