องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ